Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um kvótafrumvarpið

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Veiðar á hrefnu

þingsályktunartillaga

Frumvarp um fjárgreiðslur úr ríkissjóði

um fundarstjórn

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Útbýting þingskjala, fundartími í nefndum

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1988

lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp