Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Staða Kópavogshælis

umræður utan dagskrár

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Misnotkun áfengismeðferðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hækkun meðlags til einstæðra foreldra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurskoðun laga um fæðingarorlof o.fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Framkoma ráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Málefni Kópavogshælis

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Meðferð áfengissjúkra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefna stjórnvalda í áfengis- og fíkniefnameðferð

umræður utan dagskrár

Eignarhald á Brunabótafélagi Íslands

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

(verkefnastyrkir til sveitarfélaga 1993)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsið á Ísafirði

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Sálræn heilsugæsla utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Íslensk endurtrygging

lagafrumvarp

Þvottahús Ríkisspítalanna

lagafrumvarp

Ár aldraðra

fyrirspurn

Fræðslustörf um gigtsjúkdóma

þingsályktunartillaga

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kvennadeild Landspítalans

umræður utan dagskrár

Meðferðarheimilið á Staðarfelli

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bótaréttur atvinnulausra í veikindum

fyrirspurn

Skráning og bótaréttur atvinnulausra

fyrirspurn

Skýrsla um stefnu ríkisstjórnarinnar í rannsóknar- og þróunarmálum.

um fundarstjórn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Réttindi þeirra sem ekki hafa atvinnu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(Heilsuverndarstöð í Reykjavík o.fl.)
lagafrumvarp

Heimili fyrir alfatlaða

fyrirspurn

Breyting á dagskrá

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(eftirlit á varnarsvæðum)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 522,27
Flutningsræða 14 201,4
Andsvar 76 100,55
Svar 23 55,38
Um fundarstjórn 11 9,65
Grein fyrir atkvæði 4 4,42
Um atkvæðagreiðslu 1 0,9
Samtals 166 894,57
14,9 klst.