Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Skipan stjórna heilsugæslustöðva

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lækkun vaxta í bankakerfinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Útflutningur á vikri

fyrirspurn

Verslunarálagning matvæla

fyrirspurn

Glasafrjóvgun

fyrirspurn

Flutningur ríkisstofnana út á land

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framtíð Kísiliðjunnar við Mývatn

umræður utan dagskrár

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

fyrirspurn

Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla

lagafrumvarp

Málefni Iðnlánasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðsla fyrir vottorð til Tryggingastofnunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Biðlistar á sjúkrahúsum eftir smáaðgerðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmdir við álver í kjölfar hækkaðs álverðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vinnudeila ríkisins og sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Tölvubúnaður fyrir textasíma

fyrirspurn

Viðlagatrygging

(skíðalyftur o.fl.)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningsjöfnunargjald á olíu

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Niðurgreiðsla og afsláttur til húshitunar

fyrirspurn

Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

(réttur útlendinga)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Læknaráð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(takmörkun verslunarleyfis)
lagafrumvarp

Matvæli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilvísanakerfið

umræður utan dagskrár

Iðnhönnun

fyrirspurn

Yfirtökutilboð

fyrirspurn

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Sjúkraliðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

(álag á iðgjöld)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(refsiákvæði o.fl.)
lagafrumvarp

Raforkukostnaður garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

(eignaraðilar og eignarhlutföll)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 141,43
Flutningsræða 22 122,08
Andsvar 37 51,33
Svar 18 50,22
Um fundarstjórn 4 7,13
Grein fyrir atkvæði 1 0,77
Samtals 127 372,96
6,2 klst.