Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Seðlabanki Íslands

(bankaeftirlitið)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Jarðalög

(jarðasala, nýting jarða o.fl.)
lagafrumvarp

Innritunargjöld á sjúkrahús

umræður utan dagskrár

Greiðslur úr ríkissjóði samkvæmt búvörusamningi

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðakaupalán til öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(starfsmenn Sjúkrahúss Reykjavíkur)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Upptökumannvirki til skipaviðgerða

fyrirspurn

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Samgöngur á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Umræða um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri

athugasemdir um störf þingsins

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Samkeppnishindranir Félags eggjaframleiðenda

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að treysta byggð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Framgangur stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Minkalæður handa bændum í Skagafirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Meðferð upplýsinga úr skattskrám

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Fiskréttaverksmiðjur

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(sala alifuglaafurða)
lagafrumvarp

Iðnaður og uppsveifla í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Heilbrigðisþjónusta

(svæðisráð sjúkrahúsa)
lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 761,95
Andsvar 60 105,12
Flutningsræða 10 65,57
Um fundarstjórn 14 32,02
Grein fyrir atkvæði 5 4,48
Um atkvæðagreiðslu 3 4,2
Ber af sér sakir 1 1,28
Samtals 152 974,62
16,2 klst.