Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og frumvarp um málefni fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Breytingar umhverfisráðherra á reglugerð um mengunarvarnir

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Skýrsla félagsmálaráðherra um afleiðingar langs vinnutíma

athugasemdir um störf þingsins

Fjárveitingar til rannsóknarnefndar sjóslysa

umræður utan dagskrár

Sala afla á fiskmörkuðum

þingsályktunartillaga

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Samkomulag um stækkun verksmiðju Íslenska járnblendifélagsins hf. og um breytingu á eignaraðild

umræður utan dagskrár

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Eignarhald á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Störf jaðarskattanefndar

fyrirspurn

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Breytingartillaga við 407. mál

athugasemdir um störf þingsins

Könnun á orsökum búferlaflutninga

fyrirspurn

Danskar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Viðskipti með aflaheimildir

umræður utan dagskrár

Þjóðminjalög

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Samningsveð

lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 301,37
Flutningsræða 10 88,53
Andsvar 41 73,63
Grein fyrir atkvæði 6 4,72
Um fundarstjórn 1 0,28
Samtals 93 468,53
7,8 klst.