Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Frumvarp til sveitarstjórnarlaga

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirhuguð frestun skattalækkunar

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Jarðalög

(kaup og sala jarða o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Túlkun þingskapa

um fundarstjórn

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Uppboð á skuldabréfum ÞÞÞ á Akranesi

umræður utan dagskrár

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Eignarhald á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Virkjunarréttur vatnsfalla

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns í fréttaviðtali

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Staðan í kjaradeilu sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Orð formanns þingflokks framsóknarmanna um formann heilbr.- og trn.

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Frekari upplýsingar um laxveiðikostnað Landsbankans

um fundarstjórn

Yfirskattanefnd

lagafrumvarp

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Áskorun til Alþingis varðandi frv. um skipulag miðhálendisins

athugasemdir um störf þingsins

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á skipulags- og byggingarlögum

um fundarstjórn

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Ósk um viðveru ráðherra

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Framhald þingstarfa og þingfrestun

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun um þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um málefni Landsbankans og Lindar hf.

athugasemdir um störf þingsins

Greinargerðir um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 66 757,37
Andsvar 88 148,77
Flutningsræða 16 98,2
Grein fyrir atkvæði 20 19,28
Um fundarstjórn 10 15,5
Um atkvæðagreiðslu 6 9,13
Ber af sér sakir 1 3,33
Samtals 207 1051,58
17,5 klst.