Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Framkvæmd fjármagnstekjuskatts

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Viðbrögð Alþingis við dómi Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samdráttur í rækjuveiðum og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Flugsamgöngur á Vestfjörðum

fyrirspurn

Fjölbreyttara nám á Vestfjörðum

fyrirspurn

Réttur íbúa landsbyggðar til læknisþjónustu

fyrirspurn

Frestun undirritunar Kyoto-bókunarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Frumvarp um stjórn fiskveiða, 571. mál

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrártillaga

athugasemdir um störf þingsins

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Umræður um sjávarútvegsmál

athugasemdir um störf þingsins

Umræða um málefni sjávarútvegsins

athugasemdir um störf þingsins

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 34 202,43
Andsvar 43 59
Um fundarstjórn 6 8,08
Flutningsræða 7 8,05
Grein fyrir atkvæði 7 4,58
Samtals 97 282,14
4,7 klst.