Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

beiðni um skýrslu

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Lagaskil á sviði samningaréttar

lagafrumvarp

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Endurskoðun laga um almannatryggingar, skatta og lífeyrissjóði

fyrirspurn

Viðnám gegn byggðaröskun

umræður utan dagskrár

Ný viðhorf um aðild Íslands að Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Rekstur ferju í Ísafjarðardjúpi

fyrirspurn

Einkavæðing ríkisfyrirtækja og dreifð eignaraðild

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um Fljótsdalsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fyrirkomulag fasteignagjalda á landsbyggðinni

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(aflaheimildir Byggðastofnunar)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðalög

(lögræðisaldur)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Atkvæðagreiðsla um Fljótsdalsvirkjun

um fundarstjórn

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í umræðu um starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Útbýting fyrirspurnar

um fundarstjórn

Lækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eignarréttur íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins

(gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Umræða um þjóðlendufrumvarp

um fundarstjórn

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um stöðu Íslands í Evrópusamstarfi

skýrsla

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til forsætisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Norræna rannsóknarsamstarfsverkefnið "Byggð og tímatal í Norður-Atlantshafi"

fyrirspurn

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Skattfrelsi forseta Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 47 233,67
Andsvar 67 110,43
Flutningsræða 11 43,28
Um fundarstjórn 9 10,18
Grein fyrir atkvæði 11 8,63
Um atkvæðagreiðslu 2 4,05
Samtals 147 410,24
6,8 klst.