Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Bætt skilyrði til viðtöku hljóðvarps- og sjónvarpssendinga

þingsályktunartillaga

Átján ára kosningaaldur

þingsályktunartillaga

Eftirlit með veiðarfærabúnaði erlendra skipa

fyrirspurn

Atvinnulýðræði

fyrirspurn

Atvinnulýðræði

fyrirspurn

Virkjun Suður-Fossár á Rauðasandi í Vestur-Barðastrandasýslu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Auðæfi á eða í íslenskum hafsbotni

fyrirspurn

Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Kostnaðarhlutur sveitarfélaga varðandi stofnun og starfrækslu fræðsluskrifstofanna

fyrirspurn

Orkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Kostnaðarhlutur sveitarfélaga varðandi stofnun og starfrækslu fræðsluskrifstofanna

fyrirspurn

Orkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Bifreiðatryggingar

þingsályktunartillaga

Eignarráð þjóðarinnnar á landinu

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Fóstureyðingar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Eignarráð yfir jarðhita

fyrirspurn