Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Byggingarlög

lagafrumvarp

Rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta o.fl.

fyrirspurn

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum er stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum

lagafrumvarp

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Búfjárræktarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Endurskoðun fyrningarákvæða

þingsályktunartillaga

Eignarráð á landinu

(gögnum þess og gæðum)
þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að draga úr tóbaksreykingum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Vörugjald

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Útgjöld til menntamála

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Nýjungar í húshitunarmálum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Jöfnun á kostnaði við kyndingu húsa

þingsályktunartillaga

Rannsókn sakamála

þingsályktunartillaga

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umferðarlög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp