Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Þjónustugjöld í heilsugæslu

(almannatryggingar, heilbrigðisþjónusta)
lagafrumvarp

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Læknavakt í Hafnarfirði

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Samkeppnisstarfsemi á vegum Póst- og símamálastofnunar

fyrirspurn

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnsorka utan miðhálendisins

fyrirspurn

Jarðgufuvirkjanir utan miðhálendisins

fyrirspurn

Varúðarráðstafanir vegna hættu á smiti búfjársjúkdóma

umræður utan dagskrár

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(veiðar jarðeiganda)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Eignarhald á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Slit á Eignarhaldsfélaginu Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf.

lagafrumvarp

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 128,6
Andsvar 36 48,23
Flutningsræða 5 10,33
Grein fyrir atkvæði 2 1,37
Samtals 68 188,53
3,1 klst.