Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Skipun nefndar til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróun eignarhalds í sjávarútvegi

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að vinna gegn áhrifum loftslagsbreytinga

fyrirspurn

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Reglugerð um nýtingu afla og aukaafurða

fyrirspurn

Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu

fyrirspurn

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Mælistuðlar í fiskveiðum og vinnslu sjávarafla

þingsályktunartillaga

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

(flutningur aflahámarks)
lagafrumvarp

Kvótaþing, Verðlagsstofa skiptaverðs og takmörkun á flutningi aflamarks

skýrsla

Eldi þorsks og annarra sjávardýra

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldtökuákvæði nokkurra laga á sviði sjávarútvegs

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(innflutningur frá frystiskipum)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 11 62,82
Ræða 12 52,07
Svar 7 12,55
Andsvar 12 11,77
Samtals 42 139,21
2,3 klst.