Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Veiðieftirlitsgjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Afnám kvótasetningar

fyrirspurn

Verðmæti steinbítskvóta

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um tekjuskiptingu á Íslandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Hvalir

fyrirspurn

Ummæli 9. þm. Reykjavíkur

um fundarstjórn

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Tilraunaveiðar með gildrum

fyrirspurn

Hafsbotninn við Ísland

fyrirspurn

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Kræklingarækt

fyrirspurn

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Úthald hafrannsóknaskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verð og reglur um útfluttan fisk

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 115,93
Andsvar 87 109,73
Flutningsræða 9 47,43
Svar 15 41,63
Ber af sér sakir 1 1,57
Samtals 133 316,29
5,3 klst.