Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Norsk-íslenski síldarstofninn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lokun veiðisvæða á grunnslóð

athugasemdir um störf þingsins

Svæðalokun á grunnslóð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Veiðiregla

fyrirspurn

Fiskveiðistjórnarkerfi

fyrirspurn

Hrun veiðistofna skelfisks og innfjarðarrækju

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Fiskmarkaðir

fyrirspurn

Íslenskir fiskkaupendur

fyrirspurn

Staða útflutnings- og samkeppnisgreina

umræður utan dagskrár

Umræða um Tækniháskólann -- veiðar úr loðnustofni

athugasemdir um störf þingsins

Vöxtur og viðgangur þorsks í Breiðafirði

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs

(verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs)
lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í Eyjafirði

fyrirspurn

Hvalveiðar í vísindaskyni

fyrirspurn

Rækjuveiðar í Arnarfirði

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaðir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norsk-íslenski síldarstofninn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Misræmi á milli fjármögnunar og umsvifa hins opinbera eftir landsvæðum

umræður utan dagskrár

Veiðarfæri í sjó

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gildistími laganna)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(meðafli, leyfissviptingar)
lagafrumvarp

Merkingar á þorski, ufsa, skarkola og grálúðu

fyrirspurn

Afgreiðsla fyrirspurnar

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 23 58,45
Svar 18 50,45
Andsvar 37 49,85
Flutningsræða 7 23,8
Um atkvæðagreiðslu 1 2,38
Ber af sér sakir 2 2,35
Grein fyrir atkvæði 1 0,55
Samtals 89 187,83
3,1 klst.