Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Sameiningarkosningar sveitarfélaga

athugasemdir um störf þingsins

Lækkun matarskatts

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Staða útflutningsgreina

umræður utan dagskrár

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Barnabætur

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(hækkun sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun

fyrirspurn

Að bera af sér sakir

um fundarstjórn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Verðsamráð olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Viðskipti með aflaheimildir

beiðni um skýrslu

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Eignarskattur og eldri borgarar

fyrirspurn

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Útreikningar fjármálaráðuneytis í skattamálum -- Fríhöfnin

athugasemdir um störf þingsins

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Skattur á líkamsrækt

fyrirspurn

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Skuldbreytingar hjá Íbúðalánasjóði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Hræringar í fjármála- og efnahagslífinu

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Skatttekjur af umferð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Skattalækkun og ný hjúkrunarheimili

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Lokafjárlög 2004

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(einföldun og samræming lagaákvæða)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Opinber gjöld af bensíni og olíu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjum

fyrirspurn

Vaxtabætur vegna endurbóta á húsnæði

fyrirspurn

Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum

fyrirspurn

Upplýsingar í ársreikningum um lán til stjórnenda fyrirtækja

fyrirspurn

Form fyrirspurnar

um fundarstjórn

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka ráðherra í umræðu

um fundarstjórn

Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tollalög og tekjuskattur

(fækkun tollumdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði

fyrirspurn

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Útreikningur vaxtabóta

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 63 216,72
Andsvar 98 127,5
Flutningsræða 21 96,75
Svar 19 47,38
Um atkvæðagreiðslu 3 3,48
Grein fyrir atkvæði 3 2,5
Samtals 207 494,33
8,2 klst.