Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2006

lagafrumvarp

Skerðing lífeyrissjóða á lífeyrisgreiðslum til öryrkja

umræður utan dagskrár

Lækkun virðisaukaskatts á geisladiskum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóðir

(lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps fyrir 2. umr.

athugasemdir um störf þingsins

Álversáform í Þorlákshöfn

umræður utan dagskrár

Ársreikningar

(vanskil á ársreikningi)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(framlenging umsýslugjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(löggilding starfsheitis grafískra hönnuða)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(skuldabréfaeign lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurn

Ófaglært starfsfólk í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Tollalög

(ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Tvöföldun Suðurlandsvegar -- málefni aldraðra

athugasemdir um störf þingsins

Símhleranir

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(lækkun tekjuskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vörugjald og virðisaukaskattur

(lækkun matarskatts)
lagafrumvarp

Framkvæmd þjóðlendulaga

umræður utan dagskrár

Lokafjárlög 2005

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum)
lagafrumvarp

Starfstengdir eftirlaunasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða Vestmannaeyja og landsbyggðarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins

(eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Þróun kaupmáttar hjá almenningi

umræður utan dagskrár

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Virkjanaundirbúningur Landsvirkjunar í neðri hluta Þjórsár

fyrirspurn

Skattlagning kaupskipaútgerðar

(tonnaskattur og ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Svar við fyrirspurn -- frumvarp um vátryggingarsamninga

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 27 136,8
Andsvar 70 96,52
Ræða 21 54,67
Svar 6 13,68
Um atkvæðagreiðslu 3 3,47
Grein fyrir atkvæði 1 1,37
Samtals 128 306,51
5,1 klst.