Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Einkavæðing orkufyrirtækja

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Lánasýsla ríkisins

(afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Endurgreiðsla virðisaukaskatts

fyrirspurn

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Erfðafjárskattur

(fasteignir í eigu erlendra dánarbúa o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu)
lagafrumvarp

Kjararáð

(úrskurðarvald ráðsins)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Skráning og mat fasteigna

(nýir gjaldstofnar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.)
lagafrumvarp

Samgöngur til Eyja -- sala eigna á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Stimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupa

fyrirspurn

Úthýsing verkefna á vegum ríkisins

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Yfirtaka vatnsréttinda í neðri hluta Þjórsár

umræður utan dagskrár

Uppgjör fjármálafyrirtækja í evrum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Skattskylda framlaga úr styrktar- og sjúkrasjóðum

fyrirspurn

Skattlagning á tónlist og kvikmyndir

fyrirspurn

Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði

fyrirspurn

Launamál kennara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Útgjöld til menntamála og laun kennara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattamál tengd byggingu Kárahnjúkavirkjunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun samnings við Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sala eigna ríkisins á Keflavíkurflugvelli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Dráttarvextir af skattaskuldum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Áform um frekari uppbyggingu stóriðju

umræður utan dagskrár

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélaganna

fyrirspurn

Málefni fatlaðra á Reykjanesi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lækkun tolla á matvæli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða sjávarplássa landsins

umræður utan dagskrár

Málefni lögreglustjóraembættisins á Suðurnesjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Lokafjárlög 2006

lagafrumvarp

Tekjuskattur og skattlagning kaupskipaútgerðar

(aðgerðir í tengslum við kjarasamninga)
lagafrumvarp

Hlutafélög og einkahlutafélög

(EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur, endurskoðunarnefndir)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(verðbréfalán, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(undanþágur frá gjaldi)
lagafrumvarp

Skattlagning á lífeyrissjóðstekjur

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Ný fjárhagsspá fjármálaráðuneytis

umræður utan dagskrár

Endurskoðun forsendna fjárlaga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc.

fyrirspurn

Húsnæðissparnaðarreikningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Innflutningur á fínkorna tóbaki

fyrirspurn

Umræða um Evrópumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppbót á eftirlaun

lagafrumvarp

Bætt kjör umönnunarstétta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurstaða nefndar um skattlagningu eldsneytis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tekjur af endursölu hugverka

fyrirspurn

Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008

lagafrumvarp

Samningar við ljósmæður

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ljósmæðradeilan og leiðrétting launa kvennastétta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skuld ríkisins við verktakafyrirtækið Impregilo

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 28 130,82
Ræða 54 119,83
Andsvar 60 103,3
Svar 23 50,93
Grein fyrir atkvæði 2 2,08
Um atkvæðagreiðslu 1 1,15
Samtals 168 408,11
6,8 klst.