Árni M. Mathiesen: ræður


Ræður

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum

fyrirspurn

Skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ný bankaráð ríkisbankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Smærri fjármálafyrirtæki -- sala notaðra bíla -- fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd

störf þingsins

Afnám tóbakssölu í fríhöfnum

fyrirspurn

Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Embættismenn og innherjareglur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samkomulag við IMF

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollalög

(greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur

(endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
lagafrumvarp

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Tekjur af endurflutningi hugverka

fyrirspurn

Endurhverf viðskipti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sparnaður hjá ríkinu og uppsagnir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollalög

(landið eitt tollumdæmi)
lagafrumvarp

Ábyrgð á Icesave-reikningum í Bretlandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Launamál í ríkisstofnunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattlagning kolvetnisvinnslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(álagning ÁTVR)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Stimpilgjald

(fjárnámsendurrit)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(gerð skattframtala o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki

(tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Álit umboðsmanns um skipan dómara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Staða og starfsumhverfi íslenskrar verslunar

umræður utan dagskrár

Samgöngumál -- tónlistarhús -- forgangsmál ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Virðisaukaskattur

(hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- frumvarp um stjórnarskipunarlög -- röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar og borgarafundur

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn

(niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 59 326,83
Flutningsræða 22 93,37
Andsvar 50 64,28
Svar 9 14,68
Um fundarstjórn 11 12,27
Um atkvæðagreiðslu 1 1,15
Grein fyrir atkvæði 1 1,12
Samtals 153 513,7
8,6 klst.