Sigríður Dúna Kristmundsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Umræður utan dagskrár

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Könnun á kostnaði við einsetningu skóla

þingsályktunartillaga

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Starfsmannaráðningar ríkisins

lagafrumvarp

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium

skýrsla

Afvopnun og takmörkun vígbúnaðar

þingsályktunartillaga

Launamál

lagafrumvarp

Námsgagnastofnun

fyrirspurn

Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Nauðsyn afvopnunar

þingsályktunartillaga

Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Áhrif nýrrar tækni á íslenska atvinnuvegi

fyrirspurn

Umhverfismál

fyrirspurn

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Geislavirk mengun í Norður-Atlantshafi

fyrirspurn

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Ljósmæðraskóli Íslands

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Alþjóðasamningar um varnir gegn mengun frá skipum

lagafrumvarp

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Starfs- og endurmenntun vegna tækniþróunar

fyrirspurn

Samanburðarkannanir á launakjörum kvenna og karla

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi húsmæðra

þingsályktunartillaga

Kvikmyndamál

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

þingsályktunartillaga

Útvarp frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Lögræðislög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Áfengt öl

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

þingsályktunartillaga