Sigríður Dúna Kristmundsdóttir: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Endurskoðun á ársreikningum ÍSALs 1983

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Mat heimilisstarfa til starfsreynslu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Útvarpslög

lagafrumvarp

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög og búseturéttaríbúðir

fyrirspurn

Staða skrifstofustjóra í félagsmálaráðuneytinu

fyrirspurn

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Afnám misréttis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Flótti háskólamenntaðra manna úr þjónustu ríkisins

fyrirspurn

Þróunaraðstoð Íslands

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Breytt nýting útvarpshúss

þingsályktunartillaga