Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Grunnskólar

(einsetning, samræmd lokapróf)
lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(aðlögunartími, fornám, samræmd lokapróf o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Utandagskrárumræður og viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Vinna við skýrslu um úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1999

skýrsla

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða og fjarvera sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Könnun á læsi fullorðinna

þingsályktunartillaga

MBA-nám við Háskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kristnihátíðarsjóður

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 15 53,6
Flutningsræða 8 37,83
Andsvar 14 18,93
Um fundarstjórn 1 1,13
Um atkvæðagreiðslu 1 0,77
Samtals 39 112,26
1,9 klst.