Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur á félagslegum verkefnum

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Blindrabókasafn Íslands

(verkefni og stjórn)
lagafrumvarp

Námsmatsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Kristnihátíðarsjóður

lagafrumvarp

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Norrænt samstarf 2000

skýrsla

Bókasafnsfræðingar

(starfsheiti)
lagafrumvarp

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð við fundarboðun

um fundarstjórn

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(deildarstjórar)
lagafrumvarp

Leikskólar

(starfslið)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(starfstími, próf í íslensku o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Orð forseta um Samkeppnisstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga

(réttur til starfsheitis o.fl.)
lagafrumvarp

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Menningarverðmæti

lagafrumvarp

Safnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsafriðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 23 49,55
Flutningsræða 15 38,63
Andsvar 5 5,53
Um fundarstjórn 1 0,88
Samtals 44 94,59
1,6 klst.