Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Afstaða íslenskra stjórnvalda til mögulegra hernaðaraðgerða í Írak

umræður utan dagskrár

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræða um kræklingarækt

athugasemdir um störf þingsins

Leiðtogafundurinn í Prag og þátttaka Íslands í hernaðarstarfsemi á vegum NATO

umræður utan dagskrár

Breyting á XV. viðauka við EES-samninginn

(aðstoð til menntunar, ríkisaðstoð til fyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn

(lögmenn)
þingsályktunartillaga

Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr

þingsályktunartillaga

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn

(viðurkenning á prófskírteinum)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn

(matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(vinnutími)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga)
þingsályktunartillaga

Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn

(samþykktir fyrir Evrópufélög)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(rekstrarfélög o.fl.)
þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(mat á umhverfisáhrifum)
þingsályktunartillaga

Horfur í væntanlegum samningaviðræðum EFTA-ríkjanna við Evrópusambandið í tengslum við stækkun sambandsins

umræður utan dagskrár

Staða almannavarna

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun framhaldsskóla á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þingsályktunartillaga um hernaðaraðgerðir gegn Írak

athugasemdir um störf þingsins

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn

(póstþjónusta)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.)
þingsályktunartillaga

Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn

(bótaábyrgð flugfélaga)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(gjaldþol tryggingafyrirtækja)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(vátryggingafélög)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(lánastofnanir)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn

(fylgiréttur höfunda)
þingsályktunartillaga

Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn

(umferð á sjó)
þingsályktunartillaga

Breyting á II. viðauka við EES-samninginn

(tóbaksvörur)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn

(uppfinningar í líftækni)
þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 12 37,88
Flutningsræða 21 27,05
Andsvar 2 2,53
Samtals 35 67,46
1,1 klst.