Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Náttúruvernd

(eldri námur)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(hollustuháttaráð)
lagafrumvarp

Þjóðgarður norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Eyðing minka og refa

fyrirspurn

Hreindýrarannsóknir

fyrirspurn

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Þjónustugjöld á náttúruverndarsvæðum

fyrirspurn

Forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir

athugasemdir um störf þingsins

Úrvinnslugjald

(fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Gerð stafrænna korta

fyrirspurn

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Innanlandsmarkaður með losunarefni

fyrirspurn

Rekjanleiki kjöts

fyrirspurn

Iðnaðarframleiddar transfitusýrur í matvælum

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Svartfugl við Norðurland

fyrirspurn

Losun koltvísýrings

umræður utan dagskrár

Skoðunarferðir í Surtsey

fyrirspurn

Landnám lífvera í Surtsey

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Þvingunarúrræði og dagsektir umhverfisstofnana

fyrirspurn

Úrvinnslugjald

(vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(fráveituframkvæmdir einkaaðila)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

(rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
lagafrumvarp

Hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum

fyrirspurn

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála

fyrirspurn

Tilmæli fastanefndar Bernarsáttmálans

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög

(matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 33 75,77
Ræða 17 69,8
Flutningsræða 10 67,5
Andsvar 27 26,82
Samtals 87 239,89
4 klst.