Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield

fyrirspurn

Úrvinnslugjald

(reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(efnistaka úr gömlum námum)
lagafrumvarp

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Kanínubyggð í Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Kóngakrabbi

fyrirspurn

Kadmínmengun í Arnarfirði

fyrirspurn

Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu

fyrirspurn

Vöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegunda

fyrirspurn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afleiðingar hlýnunar og viðbrögð við þeim

fyrirspurn

Umferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúru

fyrirspurn

Kyoto-bókunin

fyrirspurn

Æfingasvæði fyrir torfæruhjól

fyrirspurn

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Stuðningur við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

(gildistími laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Umhverfismat áætlana

lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í alþjóðasamstarfi gegn vá af völdum loftslagsbreytinga

umræður utan dagskrár

Norðlingaölduveita

athugasemdir um störf þingsins

Mál Ölgerðarinnar gegn umhverfis- og heilbrigðisstofu Reykjavíkur

fyrirspurn

Sjófuglar

fyrirspurn

Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika

umræður utan dagskrár

Skotveiði og friðland í Guðlaugstungum

fyrirspurn

Útgáfa starfsleyfa til stóriðju

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Losunarkvóti á gróðurhúsalofttegundir

fyrirspurn

Framtíð Listdansskóla Íslands

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

Breytingar í nýjum vatnalögum

athugasemdir um störf þingsins

Kadmínmengun

fyrirspurn

Merking matvæla

fyrirspurn

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skráning losunar gróðurhúsalofttegunda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og grunnkortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Merkingar á erfðabreyttum matvælum

fyrirspurn

Malarnáma í Esjubergi

fyrirspurn

Ljósmengun

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 40 107,82
Flutningsræða 13 86,18
Ræða 18 76,82
Andsvar 42 38,2
Samtals 113 309,02
5,2 klst.