Sigríður Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun

þingsályktunartillaga

Móttökuskilyrði útvarps og sjónvarps á Suðurnesjum

fyrirspurn

Ritakaupasjóður háskólans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framhaldsskólar

(innritunar- og efnisgjöld)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Kjaradeila sérfræðinga sem starfa utan sjúkrahúsa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýbygging fyrir Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu

þingsályktunartillaga

Agi í skólum landsins

þingsályktunartillaga

Textun íslensks sjónvarpsefnis

þingsályktunartillaga

Biðlistar áfengis- og eiturlyfjasjúklinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Öldrunardeildin Ljósheimar á Selfossi

fyrirspurn

Málefni Hanes-hjónanna

fyrirspurn

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Vinnuklúbburinn

fyrirspurn

Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

fyrirspurn

Vistun ungra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1997

lagafrumvarp

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Málefni ungra fíkniefnaneytenda

þingsályktunartillaga

Ný markmið í framhaldsmenntun

þingsályktunartillaga

Skattlagning framlaga úr kjaradeilusjóðum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(umönnunarbætur í fæðingarorlofi)
lagafrumvarp

Aðgerðir vegna hitasóttar í hrossum

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðismál barna og unglinga

fyrirspurn

Tannlæknaþjónusta

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 44 244,15
Flutningsræða 11 81,47
Andsvar 14 22,67
Grein fyrir atkvæði 18 14,08
Um atkvæðagreiðslu 1 0,27
Samtals 88 362,64
6 klst.