Sigríður Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Rannsókn á stöðu kynjanna í skólakerfinu

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Flutningur hættulegra efna um jarðgöng

þingsályktunartillaga

Heilsuvernd í framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Námsmatsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Blindrabókasafn Íslands

(verkefni og stjórn)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Útgjöld sveitarfélaga samfara nýrri námskrá

fyrirspurn

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Hreinsun og afhending neðra Nickel-svæðisins í Reykjanesbæ

fyrirspurn

Flutningur eldfimra efna

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Námsmatsstofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun afnotagjalda RÚV og forsendur fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Endurheimt íslenskra fornminja frá Danmörku

fyrirspurn

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands

(tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.)
lagafrumvarp

Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(erlendir makar íslenskra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Útboð á kennslu grunnskólabarna

umræður utan dagskrár

Lax- og silungsveiði

(gjöld og veiðitími)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(sjúkdómaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Viðbrögð við gin- og klaufaveiki

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

fyrirspurn

Hjólreiðamenn á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Laxeldi í Klettsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vændi á Íslandi

umræður utan dagskrár

Norrænt samstarf 2000

skýrsla

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(grænt bókhald o.fl.)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(sjúkdómaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Bókasafnsfræðingar

(starfsheiti)
lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(kosningarréttur erlendra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(sjúkdómaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Girðingalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2002-2013

þingsályktunartillaga

Smitsjúkdómavarnir og eftirlit með innfluttum matvælum og aðföngum

þingsályktunartillaga

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Leikskólar

(starfslið)
lagafrumvarp

Kvikmyndalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Nýjar hugmyndir um skipan og starfshætti Rannsóknarráðs Íslands

umræður utan dagskrár

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(deildarstjórar)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

(starfssvæði)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

(starfssvæði)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 317,82
Andsvar 34 46,7
Flutningsræða 5 35,97
Grein fyrir atkvæði 5 3,43
Um fundarstjórn 1 1,83
Um atkvæðagreiðslu 1 0,8
Samtals 110 406,55
6,8 klst.