Sigríður Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum

fyrirspurn

Réttarstaða erlendra kvenna

fyrirspurn

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann

þingsályktunartillaga

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Rekstrarstaða framhaldsskólanna

umræður utan dagskrár

Kvikmyndalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skylduskil til safna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Skimun fyrir riðu

fyrirspurn

Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum

fyrirspurn

Suðurnesjaskógar

um fundarstjórn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Matvælaeftirlit

fyrirspurn

Farþegaflutningar til og frá Íslandi

fyrirspurn

Lagning ljósleiðara

fyrirspurn

Offituvandi

fyrirspurn

Iðnnám á landsbyggðinni

fyrirspurn

Heildarlántökur erlendis

fyrirspurn

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(arður frá veiðifélögum)
lagafrumvarp

Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann

þingsályktunartillaga

Synjun um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Sérframlag til framhaldsdeilda

fyrirspurn

Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs

fyrirspurn

Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga

fyrirspurn

Skattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélaga

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Útflutningsskylda sauðfjárafurða

fyrirspurn

Tónlistarnám fatlaðra

fyrirspurn

Vandi of feitra barna og ungmenna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(erfðanefnd)
lagafrumvarp

Breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi

athugasemdir um störf þingsins

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Réttarstaða Byrgisins í Rockville á Miðnesheiði

fyrirspurn

Starfsemi öldungadeilda framhaldsskóla

fyrirspurn

Tækniháskóli Íslands

fyrirspurn

Innheimta skuldar við LÍN

fyrirspurn

Uppsagnir á Múlalundi

umræður utan dagskrár

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Ferðakostnaður foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Jarðalög

fyrirspurn

Endurskoðun jarðalaga

fyrirspurn

Öryggisráðstafanir lögreglunnar í tengslum við fund utanríkisráðherra NATO

fyrirspurn

Evrópusamstarf um sjaldgæfa sjúkdóma

fyrirspurn

Bakkaflugvöllur

fyrirspurn

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál Kvikmyndasafns Íslands

fyrirspurn

Málefni Þjóðminjasafnsins

fyrirspurn

Tækniháskóli Íslands

lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 329,07
Flutningsræða 10 36,02
Andsvar 21 31,3
Grein fyrir atkvæði 4 3,33
Um atkvæðagreiðslu 1 0,05
Samtals 110 399,77
6,7 klst.