Sigurður Eggerz: ræður


Ræður

Löggæsla við fiskveiðar fyrir utan landhelgi

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Skrásetning skipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1916 og 1917

lagafrumvarp

Landsreikningar 1916 og 1917

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Stjórnarskrármálið

(nefnd til að íhuga)
þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Skattur af ábúð og afnotum jarða og af lausafé

lagafrumvarp

Bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Bygging, ábúð og úttekt jarða

lagafrumvarp

Bráðabirgðahækkun á burðargjaldi

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af salti

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Skrásetning skipa

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af salti

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af salti

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Sóttvarnaráð

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Rekstur sýslumannsembættisins í Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Aðflutningsgjald af salti

lagafrumvarp

Gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Landsreikningarnir 1916 og 1917

(athugasemdir yfirskoðunarmanna)
þingsályktunartillaga

Fasteignamat

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri

lagafrumvarp

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Löggilding verslunarstaðar á Mýramel

lagafrumvarp

Bætur vegna tjóns af Kötlugosinu

þingsályktunartillaga

Gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Landsreikningarnir 1916 og 1917

(athugasemdir yfirskoðunarmanna)
þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Lán til Flóaáveitunnar

þingsályktunartillaga

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Heimild handa landsstjórninni til að kaupa hús

þingsályktunartillaga

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Ríkið nemi vatnsorku í Sogni

þingsályktunartillaga

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Rannsókn skattamála

þingsályktunartillaga

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Rannsókn skattamála

þingsályktunartillaga

Vörutollur

(hækkun)
lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga