Benedikt Gröndal: ræður


Ræður

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Dagvistunarheimili

fyrirspurn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Verðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaði

fyrirspurn

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Verðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaði

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Yfirlýsing varðandi landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

Umræður utan dagskrár

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Bann við geymslu kjarnavopna á íslensku yfirráðasvæði

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Vinnuvernd og starfsumhverfi

þingsályktunartillaga

Stjórnmálaflokkar

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Heimildir Færeyinga til fiskveiða innan fiskveiðilandhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp