Sigurður Gunnarsson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1910 og 1911

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1908 og 1909

lagafrumvarp

Landsreikningurinn 1908-1909

lagafrumvarp

Færsla þingtímans

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláðans

lagafrumvarp

Aukatekjur landssjóðs

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Vitagjald

lagafrumvarp

Ullarútflutningsgjald

lagafrumvarp

Stjórnarskrárbreyting

lagafrumvarp

Vantraustsyfirlýsing og ráðherraskipti

vantraust

Verslunarbækur

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Æðsta umboðsstjórn Íslands

lagafrumvarp

Maríu og Péturslömb

lagafrumvarp

Sala kirkjujarða

lagafrumvarp

Löggilding verslunarstaða

lagafrumvarp

Bændaskóli á Eiðum

lagafrumvarp

Kvíabryggja í Eyrarsveit

lagafrumvarp

Strandgæsla

þingsályktunartillaga

Laun sóknarpresta

lagafrumvarp

Réttur kvenna

lagafrumvarp

Skipun prestakalla

lagafrumvarp

Strandgæsla

þingsályktunartillaga

Frímerki

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1910 og 1911

lagafrumvarp

Strandferðir

þingsályktunartillaga

Færsla þingtímans

lagafrumvarp

Kirkjufellsvogur

lagafrumvarp

Hnappadælahérað

lagafrumvarp

Eftirlaunahækkun

lagafrumvarp

Prentsmiðjur

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Úrskurðarvald sáttanefnda

lagafrumvarp

Fjárlög 1912-1913

lagafrumvarp

Sjómannavátrygging

lagafrumvarp

Skoðun á síld

lagafrumvarp

Friðun hreindýra

lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

lagafrumvarp

Húsavík með Þorvaldsstöðum

lagafrumvarp

Brúargerð á Jökulsá

lagafrumvarp

Merking á kjöti

lagafrumvarp

Fjárlög 1912-1913

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Styrktarsjóður barnakennara

lagafrumvarp

Almenn viðskiptalög

lagafrumvarp

Eiðar og dreingskaparorð

lagafrumvarp

Vélgæsla á íslenskum gufuskipum

lagafrumvarp

Sjómannavátrygging

lagafrumvarp

Tollvörugeymsla o. fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1910 og 1911

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi Íslands

lagafrumvarp

Millilandaferðir

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1912-1913

lagafrumvarp

Strandferðir

þingsályktunartillaga

Fundalok

tilkynningar forseta