Sigurður Jónsson: ræður


Ræður

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Seðlaútgáfuréttur Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Sala á hrossum til útlanda

lagafrumvarp

Húsaleiga í Reykjavík

lagafrumvarp

Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Mat á saltkjöti til útflutnings

lagafrumvarp

Stofnun brunabótafélags Íslands

lagafrumvarp

Landamerki o. fl.

lagafrumvarp

Einkaleyfi

lagafrumvarp

Vatnalög

lagafrumvarp

Sala á hrossum til útlanda

lagafrumvarp

Rannsókn símleiða Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Húsaleiga í Reykjavík

lagafrumvarp

Bygging, ábúð og úttekt jarða

lagafrumvarp

Sala á hrossum til útlanda

lagafrumvarp

Rannsókn símaleiða í Rangárvallasýslu

þingsályktunartillaga

Landsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmi

þingsályktunartillaga

Lánsstofnun fyrir landbúnaðinn

þingsályktunartillaga

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Sala á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Rekstur sýslumannsembættisins í Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Einkaleyfi

lagafrumvarp

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Ritsíma og talsímakerfi (Hesteyrar- og Ögursími)

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Eftirlits- og fóðurbirgðarfélag

lagafrumvarp

Mat á saltkjöti til útflutnings

lagafrumvarp

Lánsstofnun fyrir landbúnaðinn

þingsályktunartillaga

Landamerki o. fl.

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Eyðing refa

þingsályktunartillaga

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Bætur vegna tjóns af Kötlugosinu

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Skilnaður ríkis og kirkju

þingsályktunartillaga

Mat á saltkjöti til útflutnings

lagafrumvarp

Landhelgisvörn

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Bann gegn refaeldi

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Sérstakt læknishérað í Hólshreppi

lagafrumvarp

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Heimild handa landsstjórninni til að kaupa hús

þingsályktunartillaga

Skógrækt

þingsályktunartillaga

Skilnaður ríkis og kirkju

þingsályktunartillaga

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Réttur ríkisins til vatnsorku í almenningum

þingsályktunartillaga

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Réttur ríkisins til vatnsorku í almenningum

þingsályktunartillaga