Sigurður Sigurðsson: ræður


Ræður

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Bann gegn refaeldi

lagafrumvarp

Vegir

lagafrumvarp

Rannsókn símleiða Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Skilnaður ríkis og kirkju

þingsályktunartillaga

Dýralæknar

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Forkaupsréttur á jörðum

lagafrumvarp

Sala á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Rekstur sýslumannsembættisins í Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Dýralæknar

lagafrumvarp

Bifreiðar

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Vegamál

þingsályktunartillaga

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Fóðurbætiskaup

þingsályktunartillaga

Ullarmat

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Skilnaður ríkis og kirkju

þingsályktunartillaga

Vitagjald

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Þingvellir

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða o.fl. (Árnessýsla)

lagafrumvarp

Lán til Flóaáveitunnar

þingsályktunartillaga

Eftirlits- og fóðurbirgðarfélag

lagafrumvarp

Skógrækt

þingsályktunartillaga

Vatnsorkusérleyfi

lagafrumvarp

Réttur ríkisins til vatnsorku í almenningum

þingsályktunartillaga

Ríkið nemi vatnsorku í Sogni

þingsályktunartillaga

Vatnsorkusérleyfi

lagafrumvarp