Sigurlaug Bjarnadóttir: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Sundlaug við Endurhæfingadeild Borgarspítalans

fyrirspurn

Ráðstöfun húsakynna að Staðarfelli

fyrirspurn

Kosningalög

þingsályktunartillaga

Uppbygging þjóðvega í snjóahéruðum landsins

þingsályktunartillaga

Sjónvarp

fyrirspurn

Bifreiðahlunnindi ráðherra

fyrirspurn

Bifreiðahlunnindi bankastjóra

fyrirspurn

Fóstureyðingalöggjöf

fyrirspurn

Fræðsla og þáttur fjölmiðla í áfengisvörnum

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Rannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandi

þingsályktunartillaga

Íslensk stafsetning

þingsályktunartillaga

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga

Laun forstjóra ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Gleraugnafræðingar og sjónfræðingar

lagafrumvarp

Iðjuþjálfun

lagafrumvarp

Djúpvegur

fyrirspurn

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

fyrirspurn

Sjósamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Verðlagsmál landbúnaðarins

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Matvælarannsóknir ríkisins

lagafrumvarp

Iðjuþjálfun

lagafrumvarp

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Raforka til graskögglaframleiðslu

fyrirspurn

Inndjúpsáætlun

fyrirspurn

Landshafnir

fyrirspurn

Rekstrar- og afurðalán til bænda

þingsályktunartillaga

Negldir hjólbarðar

fyrirspurn

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Fiskimálaráð

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Hámarkslaun o.fl.

þingsályktunartillaga

Ríkið virkur aðili að kjarasamningum vinnumarkaðarins

(um að)
þingsályktunartillaga

Uppbygging strandferðaþjónustunnar

þingsályktunartillaga

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Lifnaðarhættir æðarfugla

þingsályktunartillaga

Innlend fóðurbætisframleiðsla

fyrirspurn

Íslenskukennsla í fjölmiðlum

þingsályktunartillaga

Kortabók Íslands

þingsályktunartillaga

Raforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðju

þingsályktunartillaga

Framhald Inndjúpsáætlunar

þingsályktunartillaga

Raforkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Húsnæði Tryggingarstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Launakjör og fríðindi embættismanna

þingsályktunartillaga

Orkusparnaður

þingsályktunartillaga

Markaðsmál landbúnaðarins

fyrirspurn

Kaup ríkisins á síldarverksmiðjunni á Þórshöfn

lagafrumvarp

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Hátíðarbrigði vegna stórafmælis Snorra Sturlusonar

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja

lagafrumvarp

Sjónvarpssendingar á fiskimiðin

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Flugöryggismál

þingsályktunartillaga

Réttindi bænda sem eiga land að sjó

þingsályktunartillaga

Umhverfismál

lagafrumvarp

Manneldisráð

lagafrumvarp

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Síldarverksmiðja ríkisins á Skagaströnd

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Sala eyðijarðanna Kroppsstaða og Efstabóls í Mosvallahreppi

lagafrumvarp

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Flugsamgöngur við Vestfirði

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Jöfnunargjald

lagafrumvarp

Öryggisbúnaður smábáta

þingsályktunartillaga

Framhald Inndjúpsáætlunar

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Iðntæknistofnun Íslands

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Rannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandi

þingsályktunartillaga