Sigurvin Einarsson: ræður


Ræður

Áfengislög

lagafrumvarp

Launamál o.fl.

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Flóabátaferðir og endurskoðun á rekstri Skipaútgerðar ríkisins

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Efnahagsmál

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Skipströnd og vogrek

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Afnám laga um verðlagsskrár

lagafrumvarp

Vestfjarðaskip

lagafrumvarp

Stöðvun á fólksflótta úr Vestfjarðakjördæmi

fyrirspurn

Loftferðir

lagafrumvarp

Vegáætlun 1964

þingsályktunartillaga

Menntaskólar

lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Áfengisvandamálið

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Ávöxtun fjár tryggingafélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vegáætlun 1964

þingsályktunartillaga