Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Endurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum

fyrirspurn

Starfsemi kjarnorkuendurvinnslustöðvanna í Dounreay og Sellafield

fyrirspurn

Gerð vega og vegslóða í óbyggðum

fyrirspurn

Heimasíða "Hraunals" um álverið á Reyðarfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Náttúruverndarþing

fyrirspurn

Rjúpnaveiði

fyrirspurn

Gjald af ferðamönnum á friðlýstum svæðum

fyrirspurn

Staðardagskrá 21

fyrirspurn

Notkun á íslensku máli í veðurfréttum

fyrirspurn

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(umsýsluþóknun)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(gjald fyrir veiðikort)
lagafrumvarp

Hætta á olíumengun í grunnvatni við Reykjanesbraut

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Verndun náttúruperlna

fyrirspurn

Verndarsvæði samkvæmt Ramsar-samþykktinni

fyrirspurn

Brunavarnir og brunamál

(brunavarnagjald)
lagafrumvarp

Gagnrýni formanns iðnn. á skipulagsstjóra ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Athugasemdir um álver á Reyðarfirði í skýrslu norska sendiherrans

athugasemdir um störf þingsins

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Íslenski hrafnastofninn

fyrirspurn

Kortlagning ósnortinna víðerna

fyrirspurn

Gróðurvinjar á hálendinu

fyrirspurn

Umhverfisstefna í ríkisrekstri

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum

(undanþáguákvæði)
lagafrumvarp

Íslenski hrafninn

fyrirspurn

Öryggismál kjarnorkustöðvarinnar í Sellafield

umræður utan dagskrár

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Skipulags- og byggingarlög

(úrskurðir, undanþágur, teikningar, deiliskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1999

skýrsla

Matvæli

(eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn, starfsemi, tekjur)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(hreindýr)
lagafrumvarp

Alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu

lagafrumvarp

Flokkun eiturefna

fyrirspurn

Brunavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hefting sandfoks

fyrirspurn

Hagavatn á Biskupstungnaafrétti

fyrirspurn

Geysissvæðið í Biskupstungum

fyrirspurn

Verndun Þjórsárvera við Hofsjökul

fyrirspurn

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Aðild að verkefninu Maður - nýting - náttúra

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 44 123,55
Flutningsræða 12 117,1
Ræða 21 113,9
Andsvar 49 73,7
Samtals 126 428,25
7,1 klst.