Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Matvæli

(eftirlit, gjaldskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Stofnun þjóðgarðs á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þátttaka Íslendinga í þingi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

fyrirspurn

Mat á umhverfisáhrifum þjóðgarðs á svæðinu norðan Vatnajökuls

fyrirspurn

Störf nefndar um jarðskjálftavá

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Sokkin skip og önnur mengunarhætta í sjó umhverfis landið

fyrirspurn

Jarðskjálftarannsóknir

fyrirspurn

Loftslagsbreytingar

umræður utan dagskrár

Ákvæði skipulagsreglugerðar um nálægð byggðar við vötn, ár eða sjó

fyrirspurn

Skipulags- og byggingarlög

(skipulagsgjald, svæðis- og deiliskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Tilnefning Eyjabakka sem votlendissvæðis á skrá Ramsar-samningsins

þingsályktunartillaga

Niðurstöður Haag-ráðstefnunnar um loftslagsbreytingar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Losun gróðurhúsalofttegunda

umræður utan dagskrár

Kísilgúrvinnsla úr Mývatni

fyrirspurn

Varúðarregla, 15. regla Ríó-yfirlýsingarinnar

fyrirspurn

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrskurður um vega- og brúarframkvæmdir í Fljótsdal

fyrirspurn

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Eiturefni og hættuleg efni

(yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök

þingsályktunartillaga

PCB-mengun í Reykjavík

fyrirspurn

Spilliefni

fyrirspurn

Aðgöngugjöld að þjóðgörðum

fyrirspurn

Uppeldissvæði rjúpunnar og skógrækt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lög um vernd og nýtingu erfðaauðlinda

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlun

fyrirspurn

Vikurnám við Snæfellsjökul

fyrirspurn

Viðbrögð við skýrslum Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

fyrirspurn

Eftirlit með matvælum

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2000

skýrsla

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(grænt bókhald o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir, náttúrustofur o.fl.)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til Kyoto-bókunarinnar

umræður utan dagskrár

Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn

fyrirspurn

Stóriðja í Hvalfirði

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 39 115,65
Ræða 22 80,78
Flutningsræða 11 77,85
Andsvar 16 23,85
Samtals 88 298,13
5 klst.