Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Þingsályktunartillaga um afléttingu veiðibanns á rjúpu

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort

þingsályktunartillaga

Aflétting veiðibanns á rjúpu

þingsályktunartillaga

Framkvæmdir Landsvirkjunar í Vonarskarði

fyrirspurn

Vistferilsgreining

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(matsferli, málskotsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Lýsing við Gullfoss

fyrirspurn

Fráveituframkvæmdir sveitarfélaga

fyrirspurn

Frágangur efnistökusvæða

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlun

fyrirspurn

Þing aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Úreltar búvélar

fyrirspurn

Förgun úreltra og ónýtra skipa

fyrirspurn

Megináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinu

fyrirspurn

Friðun rjúpu

fyrirspurn

Skattar á vistvæn ökutæki

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Skaðleg efni og efnavara

fyrirspurn

Þjóðgarðar og friðlýst svæði

fyrirspurn

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Kadmínmengun í Arnarfirði

fyrirspurn

Malarnám í Ingólfsfjalli

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Selir

fyrirspurn

Skipun stjórnar Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

athugasemdir um störf þingsins

Norræna ráðherranefndin 2003

skýrsla

Hættumat fyrir sumarhúsabyggð

fyrirspurn

Vernd votlendis samkvæmt Ramsar-samþykktinni

fyrirspurn

Veiðikort

fyrirspurn

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Veðurþjónusta

lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(skilagjald)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(sæfiefni, EES-reglur)
lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Ljósmengun

fyrirspurn

Staðfesting aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024

fyrirspurn

Hreinsun skolps

fyrirspurn

Veðurathugunarstöðvar

fyrirspurn

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 50 135,02
Ræða 19 110,92
Andsvar 65 103,68
Flutningsræða 11 82,68
Grein fyrir atkvæði 1 0,8
Samtals 146 433,1
7,2 klst.