Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Geðheilbrigðismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Þjónusta á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landlæknir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heyrnar- og talmeinastöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bráðaþjónusta á Suðurnesjum

fyrirspurn

Stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns

fyrirspurn

Ekron-starfsþjálfun

fyrirspurn

Forvarnir í fíkniefnamálum

fyrirspurn

Réttargeðdeild að Sogni

fyrirspurn

Kostnaður vegna hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Öndunarvélaþjónusta við MND-sjúklinga

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ

fyrirspurn

Miðstöð mæðraverndar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Boð lyfjafyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í Grafarholti

fyrirspurn

Kaup og sala heyrnartækja

fyrirspurn

Íslenskukunnátta starfsmanna á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta við aldraða

fyrirspurn

Bæklingur um málefni aldraðra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tæknifrjóvgun

(stofnfrumurannsóknir)
lagafrumvarp

Málefni Frjálslynda flokksins

athugasemdir um störf þingsins

Reiknilíkan heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

fyrirspurn

Rekstur Heilbrigðisstofnunar Suðurlands

fyrirspurn

Áhrif gengisþróunar á rekstrarafkomu heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Heilsufar erlendra ríkisborgara

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Barna- og unglingageðdeildin

fyrirspurn

Slysavarnir aldraðra

fyrirspurn

Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Meðferðarúrræði fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

umræður utan dagskrár

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(afreikningshlutföll og uppgjörstímabil)
lagafrumvarp

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Bótaskyldir atvinnusjúkdómar

fyrirspurn

Bólusetningar gegn leghálskrabbameini

fyrirspurn

Þjónustusamningur við SÁÁ -- virkjunarframkvæmdir í neðri Þjórsá

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja

þingsályktunartillaga

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(raforkuviðskipti)
þingsályktunartillaga

Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta og neytendavernd)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum)
þingsályktunartillaga

Samningar um gagnkvæma réttaraðstoð

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.

lagafrumvarp

Útflutningsaðstoð

(fjármögnun Útflutningsráðs)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 156,52
Svar 49 156,03
Flutningsræða 22 125,85
Andsvar 68 108,13
Ber af sér sakir 2 2,67
Grein fyrir atkvæði 3 2,65
Um atkvæðagreiðslu 1 1,52
Samtals 180 553,37
9,2 klst.