Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á frumvörpum til vatnalaga

athugasemdir um störf þingsins

Samstarf við Norðmenn og Dani á sviði öryggismála

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Samstarf Íslands, Noregs og Danmerkur um björgunarmál og almannavarnir

fyrirspurn

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Samkeppni á matvörumarkaði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi samkynhneigðra

lagafrumvarp

Almannavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra

fyrirspurn

Kortlagning vega og slóða á hálendinu

fyrirspurn

Dreifing fjölpósts

fyrirspurn

Nettæling

fyrirspurn

Hafnarfjarðarvegur

fyrirspurn

Þjónusta við aldraða

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2006

álit nefndar

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Forvarnir og barátta gegn fíkniefnum

um fundarstjórn

Tengsl NATO við fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar o.fl.

fyrirspurn

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Lífskjör á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Varðveisla Hólavallagarðs

þingsályktunartillaga

Íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins

fyrirspurn

Samningur um framleiðslu dagskrárefnis fyrir RÚV

umræður utan dagskrár

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Fyrirspurn á dagskrá

um fundarstjórn

Starfshópur ráðherra um loftslagsmál

fyrirspurn

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

PISA-könnun

athugasemdir um störf þingsins

Ný ályktun Íslenskrar málnefndar

umræður utan dagskrár

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdaumræðu

um fundarstjórn

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Upprunaábyrgð á raforku

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.

(frestun framkvæmda)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Húsakostur fangelsa og lögreglunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Nálgunarbann

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útlendingar

(flokkar dvalarleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks

fyrirspurn

Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði

fyrirspurn

Losun koltvísýrings o.fl.

fyrirspurn

Öryggismál í sundlaugum

fyrirspurn

Transfitusýrur í matvælum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Sérstaða Íslands í loftslagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Réttindi og staða líffæragjafa

þingsályktunartillaga

Skimun fyrir krabbameini

fyrirspurn

Heimsóknir í fangelsi

fyrirspurn

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Háhraðatengingar og starfsemi Fjarskiptasjóðs

umræður utan dagskrár

Loftslagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ráðherra

um fundarstjórn

Vinna barna og unglinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Líffæragjafar

fyrirspurn

Raforkumálefni

skýrsla

Íbúðalán

störf þingsins

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimkvaðning friðargæsluliða frá Afganistan

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Fangelsi og höfuðstöðvar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Málefni fatlaðra á Reykjanesi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Norræna ráðherranefndin 2007

skýrsla

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Löggæsla á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu -- kjör elli- og örorkulífeyrisþega

störf þingsins

Sundabraut

umræður utan dagskrár

Undanþága frá skattlagningu á mengun frá flugvélum

fyrirspurn

Staðfest samvist

(heimild presta til að staðfesta samvist)
lagafrumvarp

Ættleiðingar

(gildistími forsamþykkis)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra

störf þingsins

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Niðurstaða PISA-könnunar 2006

óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Málefni Landspítala

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Erfðabreytt matvæli

fyrirspurn

Viðbrögð við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Samskipti ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans

fyrirspurn

Stefna ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Samráð um lífeyrismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afbrigði um dagskrármál

Sjúkratryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða tollgæslu- og lögreglumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Bætt kjör umönnunarstétta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan Evrópunefndar

fyrirspurn

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Vistunarmat

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Símhleranir á árunum 1949 til 1968

umræður utan dagskrár

Almannavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðfest samvist

(heimild presta til að staðfesta samvist)
lagafrumvarp

Mannréttindabrot og fangabúðir í Guantanamo

þingsályktunartillaga

Stefna ríkisstjórnarinnar í virkjana- og stóriðjumálum

umræður utan dagskrár

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 132 634,2
Andsvar 69 122,5
Flutningsræða 20 102,77
Um atkvæðagreiðslu 7 9,47
Um fundarstjórn 7 7,33
Grein fyrir atkvæði 3 1,55
Samtals 238 877,82
14,6 klst.