Siv Friðleifsdóttir: ræður


Ræður

Efnahagsmál og umræða um fjárlög 2009

um fundarstjórn

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Frumvarp um eftirlaun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hámarksmagn transfitusýra í matvælum

þingsályktunartillaga

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Afnám tóbakssölu í fríhöfnum

fyrirspurn

Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði

fyrirspurn

Afstaða iðnaðarráðherra til heræfinga Breta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Icesave-reikningar og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

tilkynning

Icesave-ábyrgðir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Einkavæðing í heilbrigðisþjónustu

störf þingsins

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju

umræður utan dagskrár

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Frumvarp um sérstakan saksóknara

störf þingsins

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Aðgerðaáætlun gegn mansali

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Icesave-reikningar í Bretlandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ábyrgð á Icesave-reikningum í Bretlandi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin

umræður utan dagskrár

Embætti sérstaks saksóknara

(rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds o.fl.

störf þingsins

Fundur með fjármálaráðherra Breta

fyrirspurn

Samráð við Fjármálaeftirlitið

fyrirspurn

Hugsanleg lögsókn gegn Bretum -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Afstaða Sjálfstæðisflokksins til aðildar að ESB

störf þingsins

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Starfsemi St. Jósefsspítala

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Þingmannamál á dagskrá

um fundarstjórn

Starfsemi viðskiptabankanna -- Icesave-deilan

störf þingsins

Útflutningur hvalafurða

fyrirspurn

Uppbygging álvers í Helguvík

fyrirspurn

Ummæli ráðherra og beiðnir um utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Afstaða til Evrópusambandsaðildar -- ummæli þingmanns

störf þingsins

Undirbúningur loftslagsráðstefnu í Kaupmannahöfn

umræður utan dagskrár

Hlutur kvenna í stjórnmálum

fyrirspurn

Aðför o.fl.

(bætt staða skuldara)
lagafrumvarp

Greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl.

störf þingsins

Dagskrá og fyrirkomulag þingfunda

um fundarstjórn

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Kortlagning vega og slóða á hálendinu

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(bann við nektarsýningum)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins

þingsályktunartillaga

Kostnaður við stjórnlagaþing

störf þingsins

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Nýtt háskólasjúkrahús

fyrirspurn

Tilvísanakerfi í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Arðgreiðslur í atvinnurekstri

umræður utan dagskrár

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

Embætti sérstaks saksóknara

(rýmri rannsóknarheimildir)
lagafrumvarp

ASÍ og framboðsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fæðingar í Vestmannaeyjum

fyrirspurn

Notkun lyfsins Tysabri

fyrirspurn

Innsöfnun, endurnýting og endurvinnsla

fyrirspurn

Stjórnarsamstarf eftir kosningar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Hatton-Rockall svæðið og deilur við Breta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur NATO -- stjórnlagaþing -- atvinnumál námsmanna

störf þingsins

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Fundur í umhverfisnefnd -- umhverfismál

störf þingsins

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Hagræðing í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- gengisfall krónunnar -- orð heilbrigðisráðherra

störf þingsins

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Niðurstöður PISA-kannana

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(bann við kaupum á vændi)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um álver í Helguvík

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 101 326,98
Flutningsræða 12 89,77
Andsvar 42 69,87
Grein fyrir atkvæði 9 9,13
Um atkvæðagreiðslu 7 6,97
Um fundarstjórn 4 4,88
Samtals 175 507,6
8,5 klst.