Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Samgöngur um Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Vegurinn undir Ólafsvíkurenni

þingsályktunartillaga

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Merkingaskylda við ríkisframkvæmdir

þingsályktunartillaga

Bætt nýting sjávarafla

þingsályktunartillaga

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Orkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Fjarskiptaþjónusta á Gufuskálum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Raforkuflutningur til Vesturlands

fyrirspurn

Úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Raforkuver

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

lagafrumvarp

Stálbræðsla

lagafrumvarp