Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Ellilífeyrir sjómanna

fyrirspurn

Land í þjóðareign

lagafrumvarp

Öryggisbúnaður fiski- og farskipahafna

þingsályktunartillaga

Almannavarnir

þingsályktunartillaga

Land í þjóðareign

lagafrumvarp

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Raforkuverð til fjarvarmaveitna

fyrirspurn

Erlendar lántökur vegna viðskipta með fiskiskip innanlands

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Öryggismál sjómanna

fyrirspurn

Leiguskip Skipaútgerðar ríkisins

fyrirspurn

Leiguskip Skipaútgerðar ríkisins

fyrirspurn

Öryggismál sjómanna

fyrirspurn

Olíustyrkir til jöfnunar og lækkunar hitakostnaðar

fyrirspurn

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana

fyrirspurn

Öryggismál sjómanna

fyrirspurn

Olíustyrkir til jöfnunar og lækkunar hitakostnaðar

fyrirspurn

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana

fyrirspurn

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Byggðaþróun í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Norrænt samstarf á sviði menningarmála

skýrsla

Brú yfir Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Viðauki við vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Stefna í flugmálum

þingsályktunartillaga

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Iðnfræðingar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Kísiliðjan

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

lagafrumvarp