Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Jafnréttislög

fyrirspurn

Ráðstöfun gengismunar og bætt meðferð sjávarafla

fyrirspurn

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræða utan dagskrár

umræður utan dagskrár

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stefna í flugmálum

þingsályktunartillaga

Eftirlit og mat á ferskum fiski

fyrirspurn

Fullnýting fiskafla

þingsályktunartillaga

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í erlendri fiskveiðilandhelgi

þingsályktunartillaga

Umhverfismál

fyrirspurn

Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Takmörkun fiskveiða í skammdeginu

þingsályktunartillaga

Úttekt á rekstrar- og afurðalánakerfi atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tjón af hringormi í fiski

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Skipamælingar

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Iðnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Sala hlutabréfa ríkissjóðs í Iðnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af grásleppuafurðum

lagafrumvarp