Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Sala fiskiskipa frá Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Leigutekjur af flugvél Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Fundardagar og dagskrá

tilkynningar forseta

Dagvistun barna á forskólaaldri

lagafrumvarp

Ráðstafanir í fjármálum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Löggildingarstofa ríkisins

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Staða ullariðnaðarins

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Launabætur

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Björgunar- og slysavarnaskóli Íslands

þingsályktunartillaga

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Haf- og fiskirannsóknir

þingsályktunartillaga

Jöfnun á orkuverði

þingsályktunartillaga

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Lagning vegar með suðurströnd Reykjanesskaga

þingsályktunartillaga

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Nefndafundir á þingfundatíma

um fundarstjórn

Útsendingar veðurfregna

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Forgangsröð mála

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Sjónvarp fyrir sjómenn

fyrirspurn

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(skrásettar bifreiðir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í efri deild

um fundarstjórn