Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Íslenska skjaldarmerkið á Alþingishúsinu

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður félagsheimila

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um þjóðargjaldþrot o.fl.

um fundarstjórn

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Vegaframkvæmdir á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Nýting innlendra orkugjafa

þingsályktunartillaga

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Flugfargjöld

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili fyrir heilaskaðaða

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Fjarvera stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum

lagafrumvarp

Vegur milli Þorlákshafnar og Grindavíkur

fyrirspurn

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Dýralæknar

(búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Iðgjöld vegna bifreiðatrygginga

þingsályktunartillaga

Innflutningur búfjár

(fósturvísar í kýr)
lagafrumvarp

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Heimild til að leyfa Köfunarstöðinni hf. innflutning á skipum

lagafrumvarp

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búfjárræktarlög

(lausaganga búfjár)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundarboð í nefndum

um fundarstjórn

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búfjárræktarlög

(lausaganga búfjár)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Könnun á hagkvæmni Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna stöðvunar hrefnuveiða

fyrirspurn

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skógrækt

(aðalstöðvar Skógræktar ríkisins)
lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Framvinda þingfundar

um fundarstjórn

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp