Skúli Alexandersson: ræður


Ræður

Kveðjur í Ed.

Kosning forseta og skrifara í Ed.

kosningar

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

umræður utan dagskrár

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum

(meðdómsmenn)
lagafrumvarp

Lögheimili

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild og Fiskimálasjóður)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

lagafrumvarp

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum

lagafrumvarp

Útgerð Andra BA

umræður utan dagskrár

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(setning reglugerðar)
fyrirspurn

Nýtt hús fyrir Alþingi Íslendinga

þingsályktunartillaga

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Dómsvald í héraði

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innflutningur á grænmeti og öðrum matvælum

fyrirspurn

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Námsgagnastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(smábátar)
lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Þingfundarstörf í efri deild

um fundarstjórn

Hlutafélög

(stjórnarkjör)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(öryggisbelti)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegtenging um utanverðan Hvalfjörð

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(jöfnun orkuverðs)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þátttaka varnarliðsins í gerð þjóðvega

þingsályktunartillaga