Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Bókhald

lagafrumvarp

Síldarverð

þingsályktunartillaga

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Efnahagsreikningar

lagafrumvarp

Héraðsþing

lagafrumvarp

Ýmis gjöld 1939 með viðauka

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í skattamálum

þingsályktunartillaga

Verðtollur

lagafrumvarp

Togaraútgerðarnefnd

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Gjaldeyri handa innlendri iðju

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrisverzlun o. fl.

þingsályktunartillaga

Bókhald

lagafrumvarp

Efnahagsreikningar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Vitabyggingar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Togaraútgerðarnefnd

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga

lagafrumvarp

Samvinnufélög

lagafrumvarp

Vatnalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1939

lagafrumvarp

Rekstrarlánafélög

lagafrumvarp

Hitaveita í Reykjavík

lagafrumvarp

Síldarverksmiðja á Raufarhöfn

fyrirspurn

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár