Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Rafveitulánasjóður

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Efni til skipasmíða og smíðastöð

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrisverslun o.fl

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Raforkusjóður

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Leigutaka á húsnæði í sveitum og kauptúnum o.fl.

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Iðnlánasjóðsgjald

lagafrumvarp

Orlof

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóðsgjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vigt á síld

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Stríðsgróðaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót til héraðsgagnfræða og húsmæðraskóla

lagafrumvarp

Þegnskylduvinna

lagafrumvarp

Raforkusjóður

lagafrumvarp

Vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað

lagafrumvarp

Jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Frestun alþingiskosninga

þingsályktunartillaga

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé verðbréf og skuldabréfa

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Krikjuþing

lagafrumvarp

Fjárlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

lagafrumvarp

Bygging sjómannaskóla

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Verðuppbót á mjólk og mjólkurafurðir

þingsályktunartillaga