Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa

rannsókn kjörbréfs

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum

þingsályktunartillaga

Alþýðutryggingar

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Happdrætti

lagafrumvarp

Jöfnunarsjóður aflahluta

lagafrumvarp

Einkasala á bifreiðum

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í sjávarútvegsmálum

þingsályktunartillaga

Fjárlög fyrir árið 1943

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Rafvirkjun fyrir Vestur-Skaftafellssýslu

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Launabætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Fjárlög fyrir árið 1943

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Útsvarsinnheimta 1943

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

lagafrumvarp

Nýjar síldarverksmiðjur

lagafrumvarp

Verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur og afkoma iðnfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Greiðsla íslenzkra afurða

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

lagafrumvarp

Verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur og afkoma iðnfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Launabætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa

þingsályktunartillaga

Virkjun Lagarfoss

þingsályktunartillaga

Rafvirkjun fyrir Vestur-Skaftafellssýslu

þingsályktunartillaga

Útreikningar þjóðarteknanna

þingsályktunartillaga

Kennaraskóli Íslands

lagafrumvarp

Útreikningar þjóðarteknanna

þingsályktunartillaga

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp